აფხაზურ-ქართული და ოსურ-ქართული ურთიერთობები წარსულა და თანამედროვეობაში

აფხაზურ-ქართული და ოსურ-ქართული ურთიერთობები წარსულა და თანამედროვეობაში »

პანკისის ხეობის ისტორიულ–კულტურული მემკვიდრეობა

პანკისის ხეობის ისტორიულ–კულტურული მემკვიდრეობა »

კონფლიქტების ტრანსფორმაცია საქართველოში: სწრაფვა გრძელვადიანი მშვიდობისკენ

კონფლიქტების ტრანსფორმაცია საქართველოში: სწრაფვა გრძელვადიანი მშვიდობისკენ »

პოსტსაბჭოთა გარდაქმნის შედეგები გორის ბამბეულის კომბინატისთვის

პოსტსაბჭოთა გარდაქმნის შედეგები გორის ბამბეულის კომბინატისთვის »

ომით გაყოფილი ისტორია: კონფლიქტები და ისტორიის სწავლება საქართველოში

ომით გაყოფილი ისტორია: კონფლიქტები და ისტორიის სწავლება საქართველოში »

საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკის 25 წელი

საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკის 25 წელი »

საქართველო და რუსეთი: ორმხრივი ხედვა მეოთხედი საუკუნის ურთიერთობებზე

საქართველო და რუსეთი: ორმხრივი ხედვა მეოთხედი საუკუნის ურთიერთობებზე »

საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საერთაშორისო სამართლებრივი მიმოხილვა

საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საერთაშორისო სამართლებრივი მიმოხილვა »

ევროკავშირისა და წევრი სახელმწიფოების საგარეო დახმარება საქართველოში:  პრიორიტეტული სფეროები და მიზნები

ევროკავშირისა და წევრი სახელმწიფოების საგარეო დახმარება საქართველოში: პრიორიტეტული სფეროები და მიზნები »

შეთანხმება ძალის არგამოყენების შესახებ: თბილისი გზაგასაყარზე

შეთანხმება ძალის არგამოყენების შესახებ: თბილისი გზაგასაყარზე »