ძებნის შედეგი: მოსაზრება

გიორგი კანაშვილი “კავკასიური სახლი” საქართველო – რუსეთის ურთიერთობებში რაიმე სახის ფუნდამენტური ცვლილებები ნაკლებად სავარაუდოა; საქართველო კონფლიქტებთან მიმართებაში გააგრძელებს „მცირე ნაბიჯების“…

სერგეი მინასიანი კავკასიური ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, სერგეი მინასიანი 2016 წლის  ივლისის თვის მეორე ნახევარში, სომხეთი ღრმა შიდაპოლიტიკურმა…

გიორგი კანაშვილი “კავკასიური სახლის” აღმასრულებელი დირექტორი რუსეთის “რბილი ძალის” შესახებ ბევრი ითქვა და ბევრიც დაიწერა, ხარისხიანიც და ნაკლებად. დაახლოებით…

არჩილ სიხარულიძე, მკვლევარი (თსუ) და ექსპერტი რუსეთმცოდნეობის მიმართულებით 2009 წელს მიღებული სტრატეგიის (რომელიც 2020 წლამდე უნდა გაგრძელებულიყო, 2015 წელს…