ახალგაზრდა ქართველებს არ სურთ კონფლიქტების სამხედრო გზით გადაწყვეტა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში

ახალგაზრდა ქართველებს არ სურთ კონფლიქტების სამხედრო გზით გადაწყვეტა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში »

რელიგიის და დემოგრაფიის როლი ქართულ-აფხაზურ ისტორიულ დებატებში

რელიგიის და დემოგრაფიის როლი ქართულ-აფხაზურ ისტორიულ დებატებში »

ჩართულობა აღიარების გარეშე

ჩართულობა აღიარების გარეშე »

როცა ცოდნა მოქმედებაზე ბატონობს: ქართული მხატვრული ფილმების – „გაღმა ნაპირის“, „მანდარინებისა“ და „სიმინდის კუნძულის“ – ნარატოლოგიური ანალიზი

როცა ცოდნა მოქმედებაზე ბატონობს: ქართული მხატვრული ფილმების – „გაღმა ნაპირის“, „მანდარინებისა“ და „სიმინდის კუნძულის“ – ნარატოლოგიური ანალიზი »

ᲥᲐᲠᲗᲣᲚ-ᲐᲤᲮᲐᲖᲣᲠᲘ ᲛᲔᲮᲡᲘᲔᲠᲔᲑᲘᲡ ᲝᲛᲔᲑᲘ: ᲛᲘᲗᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ

ᲥᲐᲠᲗᲣᲚ-ᲐᲤᲮᲐᲖᲣᲠᲘ ᲛᲔᲮᲡᲘᲔᲠᲔᲑᲘᲡ ᲝᲛᲔᲑᲘ: ᲛᲘᲗᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ »

ეთნიკური კონფლიქტის თემა თურქულენოვანი ქურთი მწერლების შემოქმედებაში

ეთნიკური კონფლიქტის თემა თურქულენოვანი ქურთი მწერლების შემოქმედებაში »

სომხეთი: კითხვები და პასუხები

სომხეთი: კითხვები და პასუხები »

„ტერეშკოვას შესწორება“ ანუ პუტინი სამუდამოდ

„ტერეშკოვას შესწორება“ ანუ პუტინი სამუდამოდ »

ურბანიზაცია და შეცვლილი თურქული საზოგადოება

ურბანიზაცია და შეცვლილი თურქული საზოგადოება »

ვიან არიან ალევიტები?

ვიან არიან ალევიტები? »