ქართული ნაციონალური ნარატივები კონფლიქტებთან მიმართებაში: 1991-2012 წლები

ქართული ნაციონალური ნარატივები კონფლიქტებთან მიმართებაში: 1991-2012 წლები »

2014–2016 წწ. „უკრაინა – ეუთო – რუსეთი“ მინსკის შეთანხმებების როლის შესახებ. რამდენად ახლოა საერთო მშვიდობა?

2014–2016 წწ. „უკრაინა – ეუთო – რუსეთი“ მინსკის შეთანხმებების როლის შესახებ. რამდენად ახლოა საერთო მშვიდობა? »

პოზიციური ანალიზი კონფლიქტის ტრანსფორმაციაში

პოზიციური ანალიზი კონფლიქტის ტრანსფორმაციაში »

რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების ახალი კონცეფციის ძირითადი ტენდენციები და საქართველო

რუსეთის ეროვნული უსაფრთხოების ახალი კონცეფციის ძირითადი ტენდენციები და საქართველო »

გადაადგილების თავისუფლება  აფხაზეთში

გადაადგილების თავისუფლება აფხაზეთში »

რუსეთის ქართული დიასპორის ახლებური გააზრებისთვის

რუსეთის ქართული დიასპორის ახლებური გააზრებისთვის »

მმართველი პარტიის გამარჯვების მიზეზები თურქეთში და საგარეო პოლიტიკა არჩევნების შემდეგ

მმართველი პარტიის გამარჯვების მიზეზები თურქეთში და საგარეო პოლიტიკა არჩევნების შემდეგ »

,,დიდი სახელმწიფო” – პუტინისა და რუსეთის შეთანხმება

,,დიდი სახელმწიფო” – პუტინისა და რუსეთის შეთანხმება »

ირანის ბირთვული პროგრამა – დაპირისპირებიდან შეთანხმებამდე

ირანის ბირთვული პროგრამა – დაპირისპირებიდან შეთანხმებამდე »

ახალი პოლიტიკური რეალობა თურქეთის პარლამენტში

ახალი პოლიტიკური რეალობა თურქეთის პარლამენტში »