გამოფენა ,,ქალაქის ურბანული და ეკოლოგიური განვითარება’

გამოფენა ,,ქალაქის ურბანული და ეკოლოგიური განვითარება’ »

საზაფხულო ახალგაზრდული ბანაკი „აგორა“

საზაფხულო ახალგაზრდული ბანაკი „აგორა“ »

საჯარო დისკუსია: ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში

საჯარო დისკუსია: ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში »

ფილმის ჩვენება წყალტუბოში – აფხაზეთი 10 წლის შემდეგ

ფილმის ჩვენება წყალტუბოში – აფხაზეთი 10 წლის შემდეგ »

საჯარო დისკუსია: ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში

საჯარო დისკუსია: ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში »

შავი ზღვისა და აღმოსავლეთ ევროპის ფორუმი: ახალგაზრდები მდგრადი მშვიდობისთვის

შავი ზღვისა და აღმოსავლეთ ევროპის ფორუმი: ახალგაზრდები მდგრადი მშვიდობისთვის »

„კავკასიურმა სახლმა“ დაიწყო განაცხადების მიღება

„კავკასიურმა სახლმა“ დაიწყო განაცხადების მიღება »

გიორგი ხაინდრავას ფილმის ჩვენება თელავში

გიორგი ხაინდრავას ფილმის ჩვენება თელავში »

საჯარო დისკუსია: 100 წელი საქართველოს რესპუბლიკის გამოცხადებიდან

საჯარო დისკუსია: 100 წელი საქართველოს რესპუბლიკის გამოცხადებიდან »

საჯარო დისკუსია – პატიმართა გაცვლის პროცესი და მისი შესაძლო პოლიტიკური შედეგები სოხუმისთვის

საჯარო დისკუსია – პატიმართა გაცვლის პროცესი და მისი შესაძლო პოლიტიკური შედეგები სოხუმისთვის »