რა უჯდება საქართველოს ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტები ყოველწლიურად?

რა უჯდება საქართველოს ეთნოპოლიტიკური კონფლიქტები ყოველწლიურად? »

საჯარო დისკუსია: ,,საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ“

საჯარო დისკუსია: ,,საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ“ »

ფორუმი “ახალი გამოწვევები სამხრეთ კავკასიაში და ქართულ-რუსული ურთიერთობები” დასრულდა

ფორუმი “ახალი გამოწვევები სამხრეთ კავკასიაში და ქართულ-რუსული ურთიერთობები” დასრულდა »

ახალი გამოწვევები სამხრეთ კავკასიაში და ქართულ-რუსული ურთიერთობები

ახალი გამოწვევები სამხრეთ კავკასიაში და ქართულ-რუსული ურთიერთობები »

შეხვედრები დიპლომატებთან კავკასიურ სახლში

შეხვედრები დიპლომატებთან კავკასიურ სახლში »

კონფერენცია: საქართველო და რუსეთი – რეფორმების 25 წელი

კონფერენცია: საქართველო და რუსეთი – რეფორმების 25 წელი »

სალაფიზმი საქართველოსა და მსოფლიოში: თეოლოგიური და პოლიტიკური ასპექტები

სალაფიზმი საქართველოსა და მსოფლიოში: თეოლოგიური და პოლიტიკური ასპექტები »

„სალაფიზმი საქართველოსა და მსოფლიოში: თეოლოგიური და პოლიტიკური ასპექტები“

„სალაფიზმი საქართველოსა და მსოფლიოში: თეოლოგიური და პოლიტიკური ასპექტები“ »

ვიდეოკონფერენცია რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე

ვიდეოკონფერენცია რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე »

სალექციო კურსი „სამოქალაქო განათლება და კონფლიქტების ანალიზი“ გრძელდება

სალექციო კურსი „სამოქალაქო განათლება და კონფლიქტების ანალიზი“ გრძელდება »