ინფოგრაფიკა: მუჰაჯირობა

ინფოგრაფიკა: მუჰაჯირობა »

საერთაშორისო კონფერენცია ,,კონფრონტაციისა და თანამშრომლობის 25 წელი: საქართველო-რუსეთის და ურთიერთობების სხვა მოდელები“

საერთაშორისო კონფერენცია ,,კონფრონტაციისა და თანამშრომლობის 25 წელი: საქართველო-რუსეთის და ურთიერთობების სხვა მოდელები“ »

გიორგი დერლუგიანის საჯარო ლექციები

გიორგი დერლუგიანის საჯარო ლექციები »

ახალი გამოწვევები სამხრეთ კავკასიაში და ქართულ-რუსული ურთიერთობები

ახალი გამოწვევები სამხრეთ კავკასიაში და ქართულ-რუსული ურთიერთობები »

კონფერენცია – „დიასპორის ახლებური გააზრება – საერთაშორისო გამოცდილება და ქართული რეალობა“

კონფერენცია – „დიასპორის ახლებური გააზრება – საერთაშორისო გამოცდილება და ქართული რეალობა“ »

კონფლიქტების ტრანსფორმაციის საერთაშორისო უნივერსიტეტი – აკადემიური პლატფორმა კონფლიქტების ტრანსფორმაციის გზაზე

კონფლიქტების ტრანსფორმაციის საერთაშორისო უნივერსიტეტი – აკადემიური პლატფორმა კონფლიქტების ტრანსფორმაციის გზაზე »

კონფერენცია – „კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკა: ბოლო სამი წლის მიღწევები და გამოწვევები“

კონფერენცია – „კონფლიქტების მოგვარების პოლიტიკა: ბოლო სამი წლის მიღწევები და გამოწვევები“ »