ევროატლანტიკური სკეპტიციზმი ქართულ საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ სივრცეში

ანგარიში დაყოფილია სამ ნაწილად. პირველი ნაწილი ეხება საზოგადოებრივი ჯგუფების, პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების იდეური ბაზის აღწერას; მეორე ნაწილი ფოკუსირდება საგარეო პოლიტიკის წარმოებაში აღნიშნული ჯგუფების მონაწილეობასა და დამოკიდებულებაზე, ხოლო მესამე ნაწილში წარმოდგენილია კვლევის სამიზნე აქტორების სკეპტიკური ან/და კრიტიკული დამოკიდებულებისა და ალტერნატიული ხედვების ანალიზი.

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი

გამოცემის წელი: 2015
ISBN: 978-9941-400-88-9
ტეგები: ევროინტეგრაცია, საქართველო, ევროსკეპტიციზმი

Comments