კონფლიქტები საქართველოში: მიმდინარე ეტაპის თავისებურებები და ამოცანები

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს „ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტისა“ და „კავკასიური სახლის“ ინიციატივით შეკრებილ ექსპერტთა ჯგუფის ნამუშევარს, რომელიც აანალიზებს საერთაშორისო და ადგილობრივ კონტექსტს საქართველოს კონფლიქტებთან მიმართებაში კონკრეტული, ახალი, ქმედითი ინსტრუმენტების შემუშავების მიზნით.

ჩამოტვირთეთ სრული ტექსტი

გამოცემის წელი: 2015
ISBN:
ტეგები: საქართველო, კონფლიქტის რეზოლუცია

Comments