ძებნის შედეგი: ანალიტიკა

ანა დვალი; მარიამ გაჩეჩილაძე „კავკასიური სახლი“ შესავალი 2016 წელი საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებში სტაბილური იყო. 2012 წელს დაწყებული „ნორმალიცაზიის პოლიტიკა“ მეტ-ნაკლები…

ალექსანდრე იურინი აღმოსავლეთ ევროპული კვლევების მაგისტრი; გაეროს უნივერსიტეტის რეგიონული ინტეგრაციის შედარებითი კვლევითი ინსტიტუტის (UNU – CRIS) მკვლევარი   Nicht Armeen, nicht Krieg, nicht Zwang – sondern das Wort kann den Lauf der Dinge prägen.[1] ფრანკ-ვოლტერ შტაინმაიერი   როგორ უნდა ვისაუბრობთ სოციალური კონფლიქტების შესახებ? როგორ ვაწარმოოთ დიალოგი კონფლიქტის სხვადასხვა მხარეებს შორის? როგორ ჩამოვაყალიბოთ კვლევითი პოზიცია კონფლიქტებთან