ძებნის შედეგი: დასავლეთი

 რევაზ ქოიავა,  ,,კავკასიური სახლის” მკვლევარი შესავალი „რუსეთისა და დასავლეთის“ პრობლემა რუსული ფილოსოფიის, ლიტერატურისა და ზოგადად რუსული კულტურისთვის XIX საუკუნის…