ძებნის შედეგი: რბილი ძალა

გიორგი კანაშვილი “კავკასიური სახლის” აღმასრულებელი დირექტორი რუსეთის “რბილი ძალის” შესახებ ბევრი ითქვა და ბევრიც დაიწერა, ხარისხიანიც და ნაკლებად. დაახლოებით…