ძებნის შედეგი: სააკაშვილი

რევაზ ქოიავა ,,კავკასიური სახლის” მკვლევარი შესავალი ქართული ნაციონალიზმი, ისევე როგორც ყველა ცალკეული ქვეყნის ნაციონალიზმი, თავისი ბუნებით განსაკუთრებულია. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ…