ძებნის შედეგი: სტატია

ალექსეი ტოკარევი პოლიტიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების სახელმწიფო უნივერსიტეტის (MGIMO) საერთაშორისო კვლევების ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი. /სტატიის ორიგინალური ვერსია ხელმისაწვდომია…

ალექსანდრე იურინი აღმოსავლეთ ევროპული კვლევების მაგისტრი; გაეროს უნივერსიტეტის რეგიონული ინტეგრაციის შედარებითი კვლევითი ინსტიტუტის (UNU – CRIS) მკვლევარი   Nicht Armeen, nicht Krieg, nicht Zwang – sondern das Wort kann den Lauf der Dinge prägen.[1] ფრანკ-ვოლტერ შტაინმაიერი   როგორ უნდა ვისაუბრობთ სოციალური კონფლიქტების შესახებ? როგორ ვაწარმოოთ დიალოგი კონფლიქტის სხვადასხვა მხარეებს შორის? როგორ ჩამოვაყალიბოთ კვლევითი პოზიცია კონფლიქტებთან